Tam, kad galėtume kokybiškai teikti paslaugas Jums, mes naudojame slapukus, kurie yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Paspausdami SUTINKU, Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie slapukų naudojimą mūsų tinklalapyje. Atjungti slapukus Jūs galite savo naršyklės nustatymuose. Sutinku X
Print header

Informacija apie taikomus atskaitymus


Mažėja nutraukimo atskaitymai

Nuo 2019 m. sausio 1 d. gyvybės draudimo sutarties nutraukimo atskaitymai sudaro 2 proc. nuo draudimo liudijimo vertės, bet ne daugiau kaip 50 EUR, net jeigu jūsų sutartyje nurodyti didesni gyvybės draudimo sutarties nutraukimo atskaitymai.

Jei pagal jūsų gyvybės draudimo sutartį atskaitymai už gyvybės draudimo sutarties nutraukimą netaikomi arba yra mažesni nei 2 proc. nuo draudimo liudijimo vertės, šios sąlygos išlieka. 


Atskaitymai nuo įmokos

Universalus gyvybės draudimas „Studentas“ Taupomasis investicinis gyvybės draudimas VIP pensinis draudimas Investicinis gyvybės draudimas su vienkartine draudimo įmoka „Aviva fondai“
Papildomai pasirenkamos draudimo apsaugos:
„Būk atsargus”
Vaiko „Būk atsargus”
„Būk sveikas”
Vaiko „Būk sveikas”
Kritinių ligų draudimas
Vaiko kritinių ligų draudimas
Atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo draudimas
Periodinių draudimo įmokų surinkimo išlaidos 0 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2019 01 01)

0,43 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 12 31)

0 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2019 01 01)

0,43 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 12 31)

0 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2018 10 01)

0,43 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 09 30)

0 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2018 10 01)

0,43 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 09 30)

Draudimo įmokų paskirstymo į fondus išlaidos

Atskaitymai nuo sukauptos vertės

Universalus gyvybės draudimas „Studentas“ Taupomasis investicinis gyvybės draudimas VIP pensinis draudimas Investicinis gyvybės draudimas su vienkartine draudimo įmoka „Aviva fondai“
Mėnesinės draudimo liudijimo išlaidos 2,5 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2019 01 01)

1,81 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 12 31)

2,5 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2019 01 01)

1,81 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 12 31)

2,5 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2018 10 01)

1,81 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 09 30)

2,5 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms nuo 2018 10 01)

1,81 EUR (taikoma sutartims, sudarytoms iki 2018 09 30)

2,61 EUR
Gyvybės draudimo rizika
Kartu su gyvybės draudimo apsauga pasirenkamos / įgyjamos papildomos apsaugos:
Apdraustojo mirtis ar invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo
Apdraustojo visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas
Apdraustojo mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Apdraustojo vaiko gyvenimo trukmė
Sutuoktinio mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
Fondų valdymas* 1–1,95 % 1–1,95 % 1–1,95 % 1–1,95 % 1–1,95 % 0,6–1,95 %

Taikomi atskaitymai, kurių dydis priklauso nuo Apdraustojo amžiaus, sveikatos būklės, profesijos, dalyvavimo rizikinguose sporto ar laisvalaikio renginiuose ar užsiėmimuose, Draudimo sumų dydžių, Draudimo liudijimo vertės ir kitų Draudimo rizikai reikšmės turinčių faktorių.
Taikomi atskaitymai, kurių dydis priklauso nuo draudimo įmokos dydžio.
Draudimo įmokų paskirstymo į fondus dydžiai nurodyti draudimo taisyklėse.
Draudimo įmokų paskirstymo į fondus dydžiai nurodyti draudimo liudijime.

* Fondų valdymo mokestis priklauso nuo pasirinktų fondų. Fondo vieneto kaina pateikiama atskaičius šį mokestį.

Kiti atskaitymai

1. Draudimo liudijimo vertės išmokėjimo dalimis išlaidos
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms iki 2018 12 31)
14,48 EUR
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms nuo 2019 01 01)
15 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms iki 2018 09 30)
14,48 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms nuo 2018 10 01)
15 EUR
2. Investicinės vertės išmokėjimo dalimis išlaidos
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms iki 2018 12 31)
14,48 EUR
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms nuo 2019 01 01)
15 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms iki 2018 09 30)
14,48 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms nuo 2018 10 01)
15 EUR
3. Draudimo išmokos išmokėjimo dalimis išlaidos
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms iki 2018 12 31)
14,48 EUR
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms nuo 2019 01 01)
15 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms iki 2018 09 30)
14,48 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms nuo 2018 10 01)
15 EUR
4. Fondų keitimo, fondų proporcijų keitimo mokestis* 5,79 EUR
5. Draudimo sutarties atnaujinimo išlaidos
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms iki 2018 12 31)
14,48 EUR
Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims
(sudarytoms nuo 2019 01 01)
15 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms iki 2018 09 30)
14,48 EUR
Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims
(sudarytoms nuo 2018 10 01)
15 EUR

*Pirmas keitimas per metus – nemokamas, pirmojo leistino keitimo laikas nustatytas draudimo taisyklėse.

Ribos

Universalaus gyvybės draudimo / Gyvybės draudimo „Studentas” / Taupomojo investicinio gyvybės draudimo / VIP pensinio draudimo sutartims taikomos ribos:

 • minimali draudimo liudijimo vertė draudimo sutarties pakeitimo į apmokėtą draudimo sutartį atveju – 800 Eur;
 • minimali draudimo liudijimo vertė, likusi fondų vienetų sąskaitose po draudimo liudijimo vertės dalies išmokėjimo – 800 Eur*;
 • minimali vieno keičiamo fondo vienetų vertė – 0 Eur;
 • minimali investavimo į fondą proporcija – 1 %.

*Išimtys:

 • taikoma Universalaus gyvybės draudimo sutartims, kurios galioja ne trumpiau kaip 10 metų;
 • netaikoma Gyvybės draudimo „Studentas” sutartims.
 • „Aviva fondai“ atskaitymai

  1. Mėnesinės draudimo liudijimo išlaidos 2,61 EUR
  2. Vienkartinės draudimo įmokos paskirstymo į fondus atskaitymas:
  vienkartinės draudimo įmokos dalis <= 14 000 EUR; 3%
  14 000 EUR < vienkartinės draudimo įmokos dalis <= 28 000 EUR; 2%
  28 000 EUR < vienkartinės draudimo įmokos dalis < 280 000 EUR; 1%
  vienkartinė draudimo įmoka > = 280 000 EUR; 0%
  3. Papildomos draudimo įmokos paskirstymo į fondus atskaitymas:
  papildomos draudimo įmokos dalis <= max ((14 000 EUR – sukaupta draudimo liudijimo vertė),0); 3%
  max ((14 000 EUR – sukaupta draudimo liudijimo vertė),0) < papildomos draudimo įmokos dalis <= max (28 000 EUR – sukaupta draudimo liudijimo vertė); 2%
  max ((28 000 EUR – sukaupta draudimo liudijimo vertė),0); < papildomos draudimo įmokos dalis < max (280 000 EUR – sukaupta draudimo liudijimo vertė); 1%
  jeigu draudimo liudijimo vertė yra lygi 280 000 EUR ir daugiau; 0%
  nuo visos papildomos draudimo įmokos
  jeigu papildoma įmoka yra 280 000 EUR ir daugiau. 0%
  nuo visos papildomos draudimo įmokos
  4. Metinis fondo valdymo mokestis 0,6 - 1,95%
  5. Draudimo liudijimo nutraukimo/dalinės draudimo liudijimo vertės išmokėjimo išlaidos:
   

  Sutartims, sudarytoms iki 2018 m. balandžio 3 d. imtinai:

   
  pirmaisiais draudimo liudijimo metais; 3%
  antraisiais draudimo liudijimo metais; 1%
  trečiaisiais ar vėlesniais draudimo liudijimo metais 0%
   

  Sutartims, sudarytoms nuo 2018 m. balandžio 4 d.:

  pirmaisiais – trečiaisiais draudimo liudijimo metais; 2%, bet ne daugiau 50 Eur
    ketvirtaisiais ar vėlesniais draudimo liudijimo metais. 0 Eur
  6. Fondų keitimo mokestis* 5,79 EUR

  *15 fondų keitimų per draudimo liudijimo metus – nemokamai.