Svetainėje mes naudojame būtinuosius slapukus. Daugiau informacijos. Supratau X
Print header

Sutarties keitimas

Visos mūsų teikiamos paslaugos yra ilgalaikės, todėl laikui bėgant draudimo sutartį galite pritaikyti besikeičiantiems jūsų poreikiams.


Sąlygos, kurias galite keisti

Keitimas Draudimo sutarties sąlygų keitimo būdai Universalus gyvybės draudimas „Studentas“ Taupomasis investicinis
gyvybės draudimas
Investicinis gyvybės
draudimas su vienkartine
draudimo įmoka
VIP pensinis draudimas Aviva fondai
Tiesiogiai „Avivanete“ Pateikiant nustatytos formos
prašymą el. paštu ar „Avivanetu“
Perduodant nustatytos formos
prašymą „Aviva Lietuva“
skyriui / finansų konsultantui
Draudėjas
Apdraustasis
Naudos gavėjas
Draudimo sumos dydis
Investiciniai fondai
Draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas
Papildomų objektų MNA, MINA, VDP, VGT, SMNA, AĮM* atsisakymas
„Būk sveikas“, „Būk atsargus“, „Kritinių ligų draudimas“ įsigijimo / atsisakymas
Vaiko „Būk sveikas“, „Būk atsargus“, „Kritinių ligų draudimas“ įsigijimo / atsisakymas
Draudimo liudijimo vertės dalies atsiėmimas nenutraukiant sutarties**
Laikinas periodinių draudimo įmokų mokėjimo sustabdymas (po dviejų sutarties galiojimo metų) ***
Sutarties pakeitimas į apmokėtą draudimo sutartį su draudimo apsauga, be jos (po dviejų sutarties galiojimo metų)
Dalies ar visos investicinės vertės atsiėmimas nenutraukiant sutarties
Draudimo įmokos ir / arba draudimo sumos indeksavimas

* Terminų paaiškinimas: MNA – mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, MINA – mirtis arba invalidumas dėl nelaimingo atsitikimo, VDP – visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas, VGT – vaiko gyvenimo trukmė, SMNA – apdraustojo ir jo sutuoktinio mirtis dėl to paties nelaimingo atsitikimo, AĮM – atleidimo nuo įmokų mokėjimo draudimas.

** Galioja „Aviva Lietuva“ nustatyta tvarka ir sąlygos.

*** Su sąlyga, kad draudimo liudijimo vertės pakanka mėnesinėms draudimo liudijimo išlaidoms ir atskaitymams padengti.

  Galima atlikti keitimą
  Dokumento pateikimo būdas
  Galima atlikti keitimą draudimo taisyklėse numatytais atvejais

Sąlygų keitimas

Investicinių fondų keitimus galite atlikti tiesiogiai „Avivanete“ arba lentelėje nurodytais būdais. Kitus draudimo sutarties sąlygų keitimus galite atlikti užpildydami prašymą pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir pateikdami jį „Avivanetu“, el. paštu draudimas@aviva.lt išsiunčiant tik iš to el. pašto adreso, kurį esate mums nurodęs kaip kontaktinį, arba šį prašymą perduodami „Aviva Lietuva“ skyriui ar savo finansų konsultantui.

Draudimo sutarties salygų keitimo formas rasite „Avivanete“ arba šių formų teiraukitės savo finansų konsultanto.

Anksčiau platintų paslaugų taisyklių redakcijos

Anksčiau „Aviva Lietuva“ platintų paslaugų taisykles, jų redakcijas rasite čia.