Tam, kad galėtume kokybiškai teikti paslaugas Jums, mes naudojame slapukus, kurie yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Paspausdami SUTINKU, Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie slapukų naudojimą mūsų tinklalapyje. Atjungti slapukus Jūs galite savo naršyklės nustatymuose. Sutinku X
Print header

Mokesčių lengvata

Pasinaudokite lengvata
Skaičiuoklė
Deklaravimas

Rūpinimąsi savo ir artimųjų ateitimi skatina valstybė


Susigrąžinkite dalį įmokų

Deklaruodami pajamas susigrąžinkite iki 300 EUR* gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų šių asmenų naudai:

  • savo
  • sutuoktinio
  • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių)
  • neįgalių vaikų (įvaikių, globotinių)

GPM lengvata taikoma nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų GPM įstatyme išvardintų išlaidų, kurių suma neviršija 1 500 EUR bei 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, t. y. darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios yra apmokestinamos 15, 20 ir 27 proc. GPM tarifu. 

Pavyzdys

Draudimo įmokoms taikoma GPM lengvata

Draudimo įmoka 50 EUR/mėn. 80 EUR/mėn. 110 EUR/mėn.
Sumokėsite įmokų, EUR Lengvatos dydis, EUR Sumokėsite įmokų, EUR Lengvatos dydis, EUR Sumokėsite įmokų, EUR Lengvatos dydis, EUR
Per 1 m. 600 120 960 192 1 320 264
5 m. 3 000 600 4 800 960 6 600 1 320
10 m. 6 000 1 200 9 600 1 920 13 200 2 640
15 m. 9 000 1 800 14 400 2 880 19 800 3 960
20 m. 12 000 2 400 19 200 3 840 26 400 5 280
25 m. 15 000 3 000 24 000 4 800 33 000 6 600

Pateiktame pavyzdyje nurodyta grąžintina GPM lengvata apskaičiuota, kai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų iš gyventojo pajamų leidžiamų atimti išlaidų suma neviršija 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, o visos pajamos apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu.

Palankios mokestinės sąlygos

  • Jei kaupiate vaikų ateičiai

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų ir jūsų atžalai sulaukus pilnametystės, sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

  • Jei artėja pensinis amžius

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų ir sulaukus minimalaus pensinio amžiaus***, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

  • Jei esate neįgalus ****

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

  • Ilgalaikes sutartis skatina valstybė

Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų, jūsų investicinis prieaugis, t.y. skirtumas tarp sumokėtų įmokų ir sukauptos vertės, nebus apmokestinamas GPM. Primename, kad pelnas, viršijantis 500 EUR, gautas investavus tiesiogiai (indėliai, vertybiniai popieriai), o ne per gyvybės draudimą, bus apmokestinamas GPM.

* Susigrąžinamos lengvatos dydis nurodytas įvertinus, kad gyventojo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio GPM tarifu, susigrąžinamos lengvatos dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

*** Minimalus pensinis amžius yra ne daugiau kaip 5 metai iki LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

**** Neįgalūs asmenys – asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. ar nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis, arba neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.GPM lengvatos skaičiuoklė

METINĖS PAJAMOS (neatskaičius mokesčių)
Suma
Su darbo santykiais susijusios metinės pajamos
EUR
Kitos metinės pajamos, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu
EUR
Maksimali išlaidų suma, kuriai galima pritaikyti GPM lengvatą (25 proc. apmokestinamų pajamų)
EUR
IŠLAIDOS, jau patirtos šiais metais
Suma
Sumokėtos gyvybės draudimo įmokos
EUR
Sumokėtos papildomos įmokos į II ir III pakopos pensijų fondus
EUR
Būsto ir automobilių remonto, vaikų priežiūros paslaugos
EUR
Kitos (mokestis už studijas, būsto kredito palūkanos)
EUR
Grąžintinas pajamų mokestis
Grąžintina mokesčio suma *
EUR
Iš jos: nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų *
EUR
Gyvybės draudimo įmokų suma, kurią galite skirti papildomai šiais metais, norėdami susigrąžinti maksimalią GPM dalį
EUR
Papildomai susigrąžinkite *
EUR
* Grąžintinas pajamų mokestis apskaičiuotas darant prielaidą, kad gyventojo darbo užmokestis yra apmokestinamas 20 proc., o kitų rūšių pajamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio tarifu, grąžintino pajamų mokesčio dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

Pastaba: GPM skaičiuoklė skirta apskaičiuoti 2019 m. taikomą GPM lengvatos dydį.Pasinaudokite maksimaliai

Kaip pasinaudoti maksimalia gyventojų pajamų mokesčio lengvata?

GPM lengvata gyventojams taikoma nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų GPM įstatymo 21 straipsnyje išvardintų išlaidų, kurių suma neviršija 1 500 EUR bei 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, t. y. darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios apmokestinamos 15, 20 ir 27 proc. GPM tarifu.

Apmokestinamųjų pajamų ir gyventojų pajamų mokesčio perskaičiavimas atliekamas gyventojui deklaruojant savo pajamas metinėje pajamų deklaracijoje, kurią iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Perskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis grąžinamas LR Mokesčių administravimo įstatyme numatytais terminais.

Teisė pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: draudimo polisu, įmokų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus bei draudimo įmonės išduotu laisvos formos dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodytas įmokas įmonė gavo. Šių dokumentų kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija pateikti nereikia, tačiau privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po deklaracijos pateikimo.

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetiniame puslapyje www.vmi.lt.


Norėdami pritaikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą praėjusiais metais sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, užpildykite metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedą GPM308L „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos“ (formos pavyzdys).

Laukelio numeris Nurodoma informacija
L1 nurodykite kodą 1;
L2 įrašykite per kalendorinius metus sumokėtų gyvybės draudimo įmokų sumą.
Deklaruojant 2017 m. ir 2018 m. sumokėtas gyvybės draudimo įmokas ir / ar pensijų įmokas į pensijų fondus, L2 laukelyje sumokėtų įmokų sumą turi būti įrašoma taip, kad bendra tokių įmokų suma neviršytų 2 000 EUR (nuo 2019 m. – 1 500 EUR).
L3 įrašykite asmens, kurio naudai mokėjote gyvybės draudimo įmokas, kodą. Jei įmokas mokėjote savo naudai, laukelio L3 nepildykite.
L4 įrašykite UAGDPB „Aviva Lietuva“ įmonės kodą 111744827.
L5 įrašykite UAGDPB  „Aviva Lietuva“.

Jei gyvybės draudimo įmokas mokėjote kelių asmenų naudai, informaciją pateikite atskirose priedo GPM308L eilutėse. 

Visą informaciją apie deklaracijų pildymą bei pateikimą elektroniniu būdu rasite adresu https://deklaravimas.vmi.lt.