Svetainėje mes naudojame būtinuosius slapukus. Daugiau informacijos. Supratau X
Print header

Mokesčių lengvata

Pasinaudokite lengvata
Skaičiuoklė
Deklaravimas

Rūpinimąsi savo ir artimųjų ateitimi skatina valstybė


Susigrąžinkite dalį įmokų

Deklaruodami pajamas susigrąžinkite iki 300 EUR* gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nuo faktiškai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų šių asmenų naudai:

  • savo
  • sutuoktinio
  • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių)
  • neįgalių vaikų (įvaikių, globotinių)

GPM lengvata taikoma nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų GPM įstatyme išvardintų išlaidų, kurių suma neviršija 1 500 EUR bei 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, t. y. darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios yra apmokestinamos 15, 20 ir 32 proc. GPM tarifu. 

GPM lengvata turite teisę pasinaudoti tik, jeigu faktiškai mokėjote gyvybės draudimo įmokas. Jeigu įmokas už jus sumokėjo darbdavys ar kitas asmuo, GPM lengvata negalite pasinaudoti.

Pavyzdys

Draudimo įmokoms taikoma GPM lengvata

Draudimo įmoka 50 EUR/mėn. 80 EUR/mėn. 110 EUR/mėn.
Sumokėsite įmokų, EUR Lengvatos dydis, EUR Sumokėsite įmokų, EUR Lengvatos dydis, EUR Sumokėsite įmokų, EUR Lengvatos dydis, EUR
Per 1 m. 600 120 960 192 1 320 264
5 m. 3 000 600 4 800 960 6 600 1 320
10 m. 6 000 1 200 9 600 1 920 13 200 2 640
15 m. 9 000 1 800 14 400 2 880 19 800 3 960
20 m. 12 000 2 400 19 200 3 840 26 400 5 280
25 m. 15 000 3 000 24 000 4 800 33 000 6 600

Pateiktame pavyzdyje nurodyta grąžintina GPM lengvata apskaičiuota, kai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų iš gyventojo pajamų leidžiamų atimti išlaidų suma neviršija 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, o visos pajamos apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu.

Palankios mokestinės sąlygos

  • Jei kaupiate vaikų ateičiai

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų ir jūsų atžalai sulaukus pilnametystės, sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

  • Jei artėja pensinis amžius

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų ir sulaukus minimalaus pensinio amžiaus***, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

  • Jei esate neįgalus ****

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

  • Ilgalaikes sutartis skatina valstybė

Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų, jūsų investicinis prieaugis, t.y. skirtumas tarp sumokėtų įmokų ir sukauptos vertės, nebus apmokestinamas GPM. Primename, kad pelnas, viršijantis 500 EUR, gautas investavus tiesiogiai (indėliai, vertybiniai popieriai), o ne per gyvybės draudimą, bus apmokestinamas GPM.

* Susigrąžinamos lengvatos dydis nurodytas įvertinus, kad gyventojo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio GPM tarifu, susigrąžinamos lengvatos dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

*** Minimalus pensinis amžius yra ne daugiau kaip 5 metai iki LR socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

**** Neįgalūs asmenys – asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. ar nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis, arba neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.GPM lengvatos skaičiuoklė

METINĖS PAJAMOS neatskaičius mokesčių
Suma
Su darbo santykiais susijusios metinės pajamos, apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu
EUR
Kitos metinės pajamos, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu
EUR
Maksimali išlaidų suma, kuriai galima pritaikyti GPM lengvatą (25 proc. apmokestinamų pajamų)
EUR
IŠLAIDOS, jau patirtos šiais metais
Suma
Sumokėtos gyvybės draudimo įmokos
EUR
Sumokėtos papildomos įmokos į II ir III pakopos pensijų fondus
EUR
Būsto ir automobilių remonto, vaikų priežiūros paslaugos
EUR
Kitos (mokestis už studijas, palūkanos už iki
2008-12-31 paimtą būsto kreditą)
EUR
Grąžintinas pajamų mokestis
Grąžintina mokesčio suma *
EUR
Iš jos: nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų *
EUR
Gyvybės draudimo įmokų suma, kurią galite skirti papildomai šiais metais, norėdami susigrąžinti maksimalią GPM dalį
EUR
Papildomai susigrąžinkite *
EUR

* Grąžintinas gyventojų pajamų mokestis (GPM) apskaičiuotas darant prielaidą, kad gyventojo darbo užmokestis yra apmokestinamas 20 proc., o kitų rūšių pajamos 15 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio tarifu, grąžintino GPM dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

Pastaba: GPM skaičiuoklė skirta apskaičiuoti 2021 m. taikomą GPM lengvatos dydį.
Pasinaudokite maksimaliai

Kaip pasinaudoti maksimalia gyventojų pajamų mokesčio lengvata?

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata gyventojams taikoma nuo faktiškai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų GPM įstatymo 21 straipsnyje išvardintų išlaidų, kurių suma neviršija 1 500 EUR bei 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, t. y. darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios apmokestinamos 15, 20 ir 32 proc. GPM tarifu.

Apmokestinamųjų pajamų ir GPM perskaičiavimas atliekamas gyventojui deklaruojant savo pajamas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, kurią iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Perskaičiuotas GPM grąžinamas LR Mokesčių administravimo įstatyme numatytais terminais.

Teisė pasinaudoti GPM lengvata turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: draudimo polisu, įmokų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus bei draudimo įmonės išduotu laisvos formos dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodytas įmokas įmonė gavo. Šių dokumentų kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija pateikti nereikia, tačiau privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po deklaracijos pateikimo.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt.Gyvybės draudimo įmokos

Norėdami pritaikyti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą 2019 metais ir vėliau sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, Elektroninio deklaravimo sistemoje, metinės pajamų mokesčio deklaracijos (forma GPM311) G dalyje („Išlaidos, mažinančios pajamas“) patikrinkite pateiktų duomenų teisingumą. Duomenis apie gyvybės draudimo įmokas į deklaraciją perkėlė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pagal „Aviva Lietuva“ pateiktą informaciją. 

Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos pagal skirtingas sutartis, deklaruojamos atskirose deklaracijos eilutėse.

Jeigu nebuvote faktinis gyvybės draudimo įmokų mokėtojas, deklaracijoje pateiktus duomenis pašalinkite. GPM lengvata turite teisę pasinaudoti tik, jeigu faktiškai mokėjote draudimo įmokas.

Deklaracijoje pateiktus duomenis taip pat galite pašalinti, jeigu GPM lengvata nenorite naudotis, arba koreguoti, jeigu GPM lengvata norite naudotis daliai įmokų, tik vienai gyvybės draudimo sutarčiai ir kt. 

Lauko pavadinimas Nurodoma informacija
Išlaidų rūšis ir kodas gyvybės draudimo įmokos (1)
Išlaidų suma per 2019 ar vėlesnius kalendorius metus sumokėtų gyvybės draudimo įmokų suma1

Jei jūsų sumokėtų gyvybės draudimo įmokų suma kartu su įmokomis į pensijų fondus viršija 1 500 Eur, VMI GPM lengvatą pritaikys proporcingai sumažinę skirtingų sutarčių įmokų sumas, kad bendra suma neviršytų 1 500 Eur. Galite savo nuožiūra koreguoti sumas ar sutartis, kurioms norite naudotis lengvata. Svarbu, kad bendra gyvybės draudimo įmokų ir įmokų į pensijų fondus suma neviršytų 1 500 Eur.
Naudos gavėjo asmens kodas naudos gavėjo kitais nei apdraustojo mirties atvejais asmens kodas   
Vardas ir pavardė naudos gavėjo kitais nei apdraustojo mirties atvejais vardas ir pavardė
Gavėjo identifikacinis numeris 111744827(UAGDPB „Aviva Lietuva“ įmonės kodas)
Gavėjo pavadinimas UAGDPB „Aviva Lietuva“
   
Sutarties numeris gyvybės draudimo sutarties numeris
Sutarties data gyvybės draudimo sutarties data (pildyti neprivaloma)2
Valstybė Lietuva (LT)

1Jeigu pildote popierinę pajamų mokesčio deklaraciją, priede GPM311G gyvybės draudimo įmokų sumą įrašykite taip, kad bendra visų išlaidų suma neviršytų 25 proc. jūsų apmokestinamųjų pajamų.
2Jeigu norite pildyti sutarties datą, ją rasite prisijungus prie www.avivanetas.lt ir atsidarius sutarties kortelę arba gyvybės draudimo liudijime (vadinama draudimo rizikos galiojimo pradžia).

Taip pat GPM lengvata galite pasinaudoti parsisiuntę GPM311 formą iš VMI internetinio puslapio ir užpildę jos priedą GPM311G „Išlaidos, mažinančios pajamas“ (pildymo pavyzdys).

Papildomos II pakopos pensijų įmokos

Galite pritaikyti GPM lengvatą 2019 metais ir vėliau sumokėtoms papildomoms II pakopos pensijų įmokoms, jeigu mokėjote papildomas įmokas ir kaupiate maksimaliai, t.y. esate pasirinkęs kaupimo formulę 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio + 1,5 proc. valstybės subsidija nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir atitinkate GPM įstatymo 21 straipsnio reikalavimus.

Daugiau informacijos rasite VMI interneto puslapyje: www.vmi.lt 

GPM lengvata galite pasinaudoti Elektroninio deklaravimo sistemoje arba iš VMI internetinio puslapio parsisiuntę ir užpildę GPM311 formą.