Svetainėje mes naudojame būtinuosius slapukus. Daugiau informacijos. Supratau X
Print header

Išmokos

Įvykus draudžiamajam įvykiui
Išmokų apmokestinimas

Ką daryti įvykus draudžiamajam įvykiui?

Dėl draudimo išmokos galite kreiptis, jei esate draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas

Prieš pateikdami prašymą draudimo išmokai gauti:

  • įsitikinkite, ar esate apsidraudęs draudimu, dėl kurio ketinate kreiptis;
  • paruoškite žemiau nurodytus dokumentus;
  • nedelsdami kreipkitės į savo finansų konsultantą arba artimiausią „Aviva Lietuva“ skyrių / biurą. Dokumentus dėl draudimo išmokos ligos ar traumos atveju galite pateikti ir el. paštu ismokos@aviva.lt, išsiųsdami iš el. pašto adreso, kurį esate mums nurodęs kaip kontaktinį.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Kaip mokama draudimo išmoka?

Draudimo išmoka mokama į draudimo sutartyje nurodyto naudos gavėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.

!

Svarbu: jei apdraustasis yra nepilnametis, tai draudimo išmoka dėl jo traumos ar kritinės ligos mokama apdraustajam į jo vardu atidarytą banko sąskaitą.

Gavę visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvykio tyrimui, draudimo išmoką išmokėsime nedelsdami. Jeigu draudimo išmokos neišmokėsime per 30 dienų nuo prašymo draudimo išmokai gauti gavimo dienos, apie įvykio tyrimo eigą informuosime raštu.

Kilus klausimams kreipkitės tel.: (8 5) 269 0169 arba el. paštu ismokos@aviva.lt


Neapmokestinamos išmokos

Išmokos, mokamos įvykus draudžiamajam įvykiui (mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju), neapmokestinamos (GPM įstatymo 17 str. 1 d. 13 p.).

Išmokų apmokestinimas

Mokesčių tikslais periodinės ir investicinės įmokos pagal tą pačią gyvybės draudimo sutartį vertinamos vienodai kaip gyvybės draudimo įmokos.

Išmokų apmokestinimas priklauso nuo to, ar pagal gyvybės draudimo sutartį sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, nepriklausomai nuo įmokų rūšies, buvo taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata, taip pat nuo sutarties išlaikymo termino, išmokos gavėjo amžiaus išmokos gavimo dieną ir kt.

Investicinės vertės išmokėjimui taikoma tokia pati išmokų apmokestinimo tvarka: vertinama, ar pagal gyvybės draudimo sutartį sumokėtoms tiek periodinėms, tiek investicinėms įmokoms buvo taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir kitos sąlygos.

Sutartis sudaryta Sutarties terminas arba terminas, praėjęs iki nutraukimo Gyventojų pajamų mokestis (GPM) GPM įstatymo 17 str. 1 d.
Nuo įmokų dalies, kuriai nebuvo taikyta lengvata Nuo įmokų dalies, kuriai buvo taikyta lengvata ir/ar kurias mokėjo įmonė  Nuo sumos, viršijančios sumokėtas įmokas 
Iki 2003 01 01 ≥ 10 metų 0% 8 p.
Nuo 2003 01 01 < 10 metų 0% 15% 12 p.
≥ 10 metų 0% 15% 0% 11, 12 p.
0%*** (jei išmoką gauna asmuo, išmokos gavimo dieną jaunesnis nei 26 metų)
10, 12 p.
Nuo 2003 01 01 iki 2012 12 31 (išmokų gavėjai - asmenys, išmokos gavimo dieną sulaukę 55 metų arba neįgalūs asmenys**) ≥ 5 metai 0% 0% *** 9, 12 p.
Nuo 2013 01 01 (išmokų gavėjai – asmenys išmokos gavimo dieną sulaukę minimalaus pensinio amžiaus* arba neįgalūs asmenys**) < 5 metai 0% 15% 12 p.
≥ 5 metai 0% 0% *** 91, 12 p.

!

Jeigu jūsų apmokestinamosios pajamos ne iš darbo santykių, į kurias įskaičiuojamos ir apmokestinamos išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis (išskyrus GPM įstatymo 6 str. 12 d. nurodytas pajamas), viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių per metus, viršijanti dalis apmokestinama 20 proc. GPM tarifu (vietoj 15 proc. tarifo). Viršijančią dalį privalote deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje ir sumokėti papildomą 5 proc. GPM iki kitų metų gegužės 1 d. (GPM įstatymo 27 str. 1 d., 5 d.).

* Minimalus pensinis amžius yra ne daugiau kaip 5 metai iki Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

** Neįgalūs asmenys – asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. ar nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis, arba neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

*** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo kitais nei apdraustojo mirties atvejais, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu) (GPM įstatymo 17 str. 6 d.).


Detalesnę informaciją apie draudimo išmokų ir išmokų nutraukus gyvybės draudimo sutartį arba pasibaigus sutarties laikotarpiui apmokestinimą bei apmokestinamųjų pajamų mažinimą sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.