Tam, kad galėtume kokybiškai teikti paslaugas Jums, mes naudojame slapukus, kurie yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Paspausdami SUTINKU, Jūs patvirtinate, kad esate informuotas apie slapukų naudojimą mūsų tinklalapyje. Atjungti slapukus Jūs galite savo naršyklės nustatymuose. Sutinku X
Print header

Asmens duomenų apsauga


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, asmeniniai apdraustųjų, draudėjų bei naudos gavėjų duomenys, nurodyti prašyme sudaryti gyvybės draudimo sutartį bei poreikių, medicininėse, finansinėse ir kitose apklausos anketose, o taip pat ir vėliau tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti „Aviva Lietuva“ ar jos gauti, „Aviva Lietuva“ gali būti tvarkomi tiek, kiek reikalinga siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti gyvybės draudimo sutartį. Finansų konsultantas, veikdamas „Aviva Lietuva“ vardu, taip pat privalo saugoti asmens duomenų paslaptį ir gali juos tvarkyti tik tuo tikslu, kuriuo surinko.

Duomenys apie apdraustojo sveikatą laikomi ypatingais asmens duomenimis, kuriems tvarkyti reikalingas aiškiai išreikštas apdraustojo sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu, t. y. gyvybės draudimo sutarties sudarymui ir vykdymui. Apdraustasis sutikimą tvarkyti ypatingus asmens duomenis išreiškia pasirašydamas prašyme sudaryti ar papildyti gyvybės draudimo sutartį. Apdraustasis, draudėjas ar naudos gavėjas, pateikdamas „Aviva Lietuva“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

„Aviva Lietuva“, gavusi asmens paklausimą dėl jo duomenų tvarkymo, privalo atsakyti raštu bei pateikti prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.

Jei apdraustasis, draudėjas ar naudos gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į „Aviva Lietuva“, draudimo bendrovė privalo asmens duomenis patikrinti ir asmens prašymu ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Informuojame, kad „Aviva Lietuva“ teikia klientų asmens duomenis į užsienio valstybę (Didžiąją Britaniją) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tikslais.